Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Informatiebord

 
BRON GEGEVENS
Code 1822
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/822.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Bebording/bewegwijzering (statisch)
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Informatiebord
Definitie Een informatiebord is een bord waarop specifieke, actuele informatie of algemene informatie, inlichtingen (berichten of nadere mededelingen), bewegwijzering en overige informatie wordt verschaft, te onderscheiden van wegwijzers, herkenningsborden of regelgevende borden.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Verkeersteken
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingMededeling
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina