Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Moeraszeggevegetatie

 
BRON GEGEVENS
Code 1843
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/843.html
Toelichting
Opmerking geen dsw toegekend
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Moerasvegetatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Moeraszeggevegetatie
Definitie Moeraszeggevegetatie is de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien nl. moeras ofwel terrein met een natte, zachte bodem in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen en de overwegende soort nl. zegge een kruidachtige plant uit de familie van de cypergrassen, rietgras
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina