Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Monument

 
BRON GEGEVENS
Code 1845
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/845.html
Toelichting
Opmerking monument is een classificatie. Alles kan een monument zijn. Niet zeker of het gemapt is naar het juiste supertype (anders evt collectie). Geen dsw toegekend anders evt belevingseigenschap
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Bouwwerk
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Monument
Definitie Een monument is een standbeeld, een gedenksteen of een bouwwerk opgericht ter herinnering aan een persoon of een belangrijke gebeurtenis of van algemeen belang wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Administrativeeigenschap
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina