Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Natuurlijke grasvegetatie

 
BRON GEGEVENS
Code 1847
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/847.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Grasvegetatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Natuurlijke grasvegetatie
Definitie Natuurlijke grasvegetatie is het van nature voorkomen van verschillende kruiden en grassoorten waarbij menselijke beïnvloeding zich beperkt tot het maaien en afvoeren van het maaisel en of het inzetten van grazers, in samenhang met de plaats waar zij groeien en om de rangschikking die uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen en de overwegende soort nl. verschillende grassoorten.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Flora
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft toepassingFotosynthese
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Intrinsiekeeigenschap
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina