Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Gazon

 
BRON GEGEVENS
Code 1886
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/886.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Grasvegetatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Gazon
Definitie Gazon is een veld met kort gemaaid(e) gras (vegetatie). Een gazon wordt onderhouden, in het bijzonder door het regelmatig maaien van het gras zodat het op een beperkte hoogte blijft en de meeste andere planten geen kans krijgen zich op het gazon te vestigen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Recreatiefgrasveld
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormOnderhouden
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina