Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kruidachtige plant

 
BRON GEGEVENS
Code 1926
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/926.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Vaste plant
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kruidachtige plant
Definitie Een kruidachtige plant is een niet of in zeer geringe mate verhoute plant. Een kruidachtige plant kan eenjarig, tweejarig of vast zijn. Deze laatste is doorgaans een kruidachtig gewas, in de herfst tot op de grond afstervend, maar in de ondergrondse delen voldoende reservevoedsel vastleggen om het volgend jaar weer uit te lopen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Flora
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Intrinsiekeeigenschap
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina