Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Hakhout

 
BRON GEGEVENS
Code 2016
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/1016.html
Toelichting
Opmerking hier wordt de vegetatie mee bedoeld dus gemapt naar plant. Geen dsw toegekend
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Boomgroep
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Hakhout
Definitie Hakhout is houtige beplanting /vegetatietype met bomen en stuiken, dat door een frequente kapcyclus onderhouden wordt. Hierbij wordt de boom telkens bij de stam afgehakt, waardoor nooit het stadium van opgaand bos bereikt wordt.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Flora
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina