Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Beschermlaag

 
BRON GEGEVENS
Code 2073
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/1073.html
Toelichting
Opmerking laag is in de cb-nl geen fysiek concept
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch; Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch; Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch; Aanrijbalk; Afmeervoorziening; Afscheiderinstallatie, dynamisch; Afscheiderinstallatie, statisch; Afscheiding; Afsluitboominstallatie; Antivandalismevoorziening; Basculekelder; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bedienings- en besturingsinstallatie; Bergbezinkbassin; Binnentalud; Binnenverlichting; Borstwering; Bouwwerk; Bovenbouwconstructie; Brandblusinstallatie; Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI); Buitentalud; Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO); Centrale Antenne Installatie (CAI); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Compressorinstallatie; Doorlaatkoker; Drainage; Duurzame energiebron; Dynamische bewegwijzering en informatie systemen; Fauna uittreedplaats; Folieconstructie; Fundering; Gasdetectie-installatie (LEL); Geleideconstructie; Geleidetoren; Gestrekte oever, natuurvriendelijk; Gestrekte oever, talud; Gladheidsmeldsysteem; Grendelinrichting; Havendam; Heftoren; Hijs- en hefinstallatie; Hoofddraagconstructie; Hoofddraaipunt; Hoog Frequent installatie (HF-installatie); Hoogspanningsinstallatie; Hoogtedetectie-installatie; Inbraakbeveiligingsinstallatie; Infiltratievoorziening; Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90); Inlaatvoorziening; Inspectiewagen; Intercominstallatie; Kabel; Kabel- en leidingtunnel; Kabeldraagconstructie; Kelder; Kerende constructie; Keringschuif; Klepconstructie; Klimaatinstallatie; Krib; Kribvak; Kruin; Laagspanningsinstallatie; Leidam; Leiding; Leikade; Lift-installatie; Loggingsinstallatie; Loopbrug; Mantelbuis; Marifooninstallatie; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Noodstroominstallatie, roterend; Noodstroominstallatie, statisch; Objectverlichting; Oeverbescherming; Omroepinstallatie; Onderbouw; Onderbouwconstructie; Onderhoudsstrook; Onderhoudsvoorziening; Openbare verlichting (OV); Oplegging; Opstal; Over- en onderdrukinstallatie; Overgangsconstructie; Personenzoekinstallatie (PZI); Pipingberm; Pompinstallatie; Pompkelder; Ponton; Portaal; Put; Radarinstallatie; Reddingsmiddel; Remming- en/of geleidewerk; Roltrapinstallatie; Roostergoed container; Ruimerinstallatie; Schampkant; Scheepvaartdetectie-installatie; Scheepverkeersbeseining; Schuifconstructie; Sluisdeur (hef, punt, rol); Sluishoofd; Sluiskolk; Speeltoestel; Sportattribuut; Sportveldverlichting; Stabiliteitsberm; Steiger; Steunpunt; Strandhoofd; Strekdam; Stuwhoofd; Talud; Tankconstructie; Telefooninstallatie; Telemetrie-installatie; Terreinmeubilair; Toegangshek; Tracing; Trambaan; Transmissie-installatie; Tunnelbuis; Uithouder; Uitlaatvoorziening; Vaarwegmarkering; Vangconstructie; Ven; Ventilatie-installatie; Verankering; Verkeersdetectie-installatie; Verkeersregelinstallatie (VRI); Verplaatsbare Vangrail installatie (VEVA); Vijver; Vijzelinstallatie; Vispassage; Vissluis; Vleermuiskelder; Vluchthaven aanwezigheidsdetectie (VAD); Vluchtweginstallatie; Voegovergang; Voorland; Vooroever; Voorzieningen derden; Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS); Warmte-kracht koppeling (WKK); Wegkantsysteem (WKS); Weigh In Motion; Werk-spreekverbinding
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Beschermlaag
Definitie Een beschermlaag is een materiaal dat wordt aangebracht omp een oppervlak tijdelijk of langdurig te beschermen zodat er geen inwerking van buitenaf kan plaatsvinden, bijv. door een chemische stof.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Functieruimte
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormTussenheeft toepassingLaag
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina