Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Onderlaag

 
BRON GEGEVENS
Code 2175
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/1175.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Onderlaag
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Rol
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen is een rol vanLaagheeft verschijningsvormOnder
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina