Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Ondergrond

 
BRON GEGEVENS
Code 2178
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/1178.html
Toelichting
Opmerking context van dit begrip in de NEN is niet geheel duidelijk. Gemapt naar ondergronds omdat dit het meest voor de hand liggend is
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Ondergrond
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Locatie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina